WITHOUT SUGAR

Vaša zdravšia voľba...
NAŠE PRODUKTY

FIT tyčinka veľka

0,80 €

FIT tyčinka malá

0,60€

Bezlepkové trojuholníky

0,80€

Bezlepkové tyčinky

0,80€

Lízanky

0,60€

VEĽTRH PODNIKATEĽSKÝCH TALENTOV

Čo je veľtrh podnikateľských talentov ?

JA Veľtrh podnikateľských talentov je celoslovenská súťaž JA Firiem a tímov programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky. Študenti sa stretávajú so svojou konkurenciou a súťažia v niekoľkých kategóriách. 

Termín konania: 9. apríl 2019 

Miesto konania: Avion Shopping Park, Bratislava 

Program:

  • 10:00 Slávnostné otvorenie
  • 11:00 - 17:00 Prezentácia súťažných tímov v stánkoch a na pódiu
  • 17:00 Vyhlásenie výsledkov


Without Sugar, JA Firma

Vaša zdravšia voľba...

Cintorínska 4, 950 50  Nitra

Ponúkame:  

  • - FIT tyčinky s rôznymi príchuťami
  • - bezlepkové tyčinky 
  • - raw guličky
  • - lízanky 

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na e-mail : without.sugar3@gmail.com

Svätý Mikuláš 6. 12. 2018

Mikuláš 

Dňa 6. 12. 2018 pripravujeme pre žiakov a pedagógov Mikuláša.

Žiaci III.A triedy budú v podobe anjelov a čertov doprevádzať Mikuláša ktorý Vás počas hodín príde navštíviť a prinesú Vám Mikulášske balíčky, ktoré ste si mohli kúpiť v bufete alebo priamo od žiakov. 

Kúpou mikulášskeho balíčku si zabezpečíte zábavnú hodinu bez skúšania. 

Prajeme Vám veselého Mikuláša !

Valné zhromaždenie 24. 10. 2018

Valné zhromaždenie

Dňa 24. 10. 2018 Firma Without Sugar mala svoje prvé Ustanovujúce valné zhromaždenie.

Obsahom valného zhromaždenia bolo schválenie programu valného zhromaždenia, návrh a voľba orgánov valného zhromaždenia, návrh a schválenie JA Firmy, predstavenie a schválenie podnikateľského plánu JA Firmy, návrh a voľba dozornej rady, diskusia. Všetci zúčastnený hlasovali za schválenie alebo zamietnutie našej firmy a naše milé skrutátorky všetky hlasy počítali. Schválenie programu, orgánov JA Firmy bolo úspešné.

NASLEDUJ CHUŤ

Objednajte si naše výrobky online, nakúpte , alebo sa zastavte pri našom stánku. S potešením Vám nalejeme náš najlepší džús.
 

.